Batu Balık Deniz Ürünleri
Çevre Yönetim Sistemi
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Kalite Yönetim Sistemi
Kurumsal Risk Yönetim Sistemi
Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri Yönetim Sistemi
Batu Balık Deniz Ürünleri